Пошук по сайту

Адвокат в адміністративному процесі

Силабус навчальної дисципліни «Адвокат в адміністративному процесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 20 с.

Читати

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни “Адвокат  в  адміністративному  процесї” (другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 08 “Право” спеціальності 081“Право”) для студентів магістратури / уклад.: Я.С. Рябченко, Ю.В. Георгієвський. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 68 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Адвокат в адміністративному процесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 26 с.

Читати

Робоча програма навчальної дисципліни «Адвокат в адміністративному процесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 19 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти