Пошук по сайту

Палієнко Микола Іванович, 1869–1937

Палієнко Микола Іванович, 1869–1937 [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.: О. О. Будецька, О. І. Самофал ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. — Електрон. текст. дані (20 файлів ; 228,747 MB). — Харків, 2014. — 27 с. : іл. — (Представники харківської правової школи ; вип. 2). — Режим доступу: https://library.nulau.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/Palienko/Palienko-uk.pdf. — Назва з титул. екрана.

Переглянути


Електронні персональні бібліографічні покажчики серії "Представники харківської правової школи" створюються бібліотекою з метою ознайомлення дослідників із науковою спадщиною вчених-правознавців Харківщини, матеріалами про їх життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність.

Другий випуск покажчика присвячений українському правознавцю, доктору державного права, професору, академіку Всеукраїнської академії наук Палієнку Миколі Івановичу (1869–1937), одному з авторів Конституції Української РСР.

У науковому біобібліографічному виданні відображені праці вченого: дисертації, монографії, лекції, навчальні програми, наукові переклади, статті, рецензії та публікації про нього.

Призначений ученим, аспірантам, студентам та юристам-практикам.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти