Пошук по сайту

Ярослав Мудрий - великий князь і законодавець Київської Русі

Ярослав Мудрий - великий князь і законодавець Київської Русі (до 1000-річчя з початку правління) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України та зарубіж. країн, Наук. б-ка ; [уклад.: Д. В. Гончаренко, О. І. Самофал, О. О. Будецька ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 92 с. : іл. – Режим доступу: https://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/Jaroslav_Mudryj_pokazhchyk.pdf . – Назва з екрана.

Переглянути


Бібліографічний покажчик підготовлений до 1000-річчя з початку правління великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого.

Видання складене на основі комплексного дослідження фондів Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з метою поширення знань про життя, державну діяльнясть і законотворчість князя Ярослава І Володимировича. Містить понал 700 систематизованих документів, що вийшли друком у 1766-2019 рр.

Призначений студентам, викладачам, аспірантам та широкому колу читачів.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти