Пошук по сайту

Ривлін Абрам Львович, 1893–1974

Ривлін Абрам Львович, 1893–1974 [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу, Наук. б-ка ;[уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. — Електрон. текст. дані (408 КБ). — Харків, 2018. — 22 с. — (Представники харківської правової школи ; вип. 4). — Режим доступу: https://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/Ryvlin/Ryvlin-uk.pdf. — Назва з титул. екрана.

Переглянути

 


Видання продовжує серію електронних персональних бібліографічних покажчиків, присвячених ученим-правознавцям – представникам харківської школи права.

Ривлін Абрам Львович (1894–1974) – відомий український правознавець, доктор юридичних наук, професор, дослідник питань організації діяльності суду і прокуратури та перегляду вироків у кримінальному процесі. Біобібліографічний покажчик включає: дисертації, монографії, підручники, коментарі, наукові статті, доповіді, рецензіїї А. Л. Ривліна, публікації про його життя, наукову та педагогічну діяльність.

Призначений ученим-правознавцям, аспірантам, студентам, юристам практикам та широкому колу науковців.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти