Пошук по сайту

Вовк Юліан Олександрович

6.05.1923 — 1.07.2000

 

вітчизняний вчений у галузі
земельного, аграрного, природоресурсного та екологічного права, доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


 
  

 

Народився у м. Калач Воронезької області. З 1942 брав участь у бойових діях на фронтах Другої світової війни.

Вступивши до Харківського юридичного інституту в 1947, закінчив його у 1949 екстерном. Був зарахований до аспірантури на кафедру земельного та колгоспного права. У 1952 захистив кандидатську дисертацію на тему “Право вторичного пользования землями колхозов». З 1952 по 1955 працював асистентом, а потім старшим викладачем кафедри.

У 1959 обраний вченою радою інституту на посаду доцента кафедри трудового, колгоспного і земельного права. З 1964 по 1969 обіймав посаду завідувача цієї кафедри.

У 1971 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Колхозное трудовое правоотношение». З 1972 професор кафедри земельного, колгоспного права та правової охорони природи в Харківському юридичному інституті.

Нагороджений низкою урядових нагород.

Наукові праці були присвячені теоретичним дослідженням найбільш актуальних правових питань, що виникали в практиці колгоспного будівництва. Багато уваги приділяв розробці проблем, пов’язаних із правовим регулюванням виробничо-господарської діяльності колгоспів. Окрім того, досліджував проблеми в галузі

земельного, природоресурсного та екологічного права. Новаторські ідеї покладені в основу зародження природоресурсного права. За період роботи в інституті опублікував понад 130 наукових робіт.

Серед основних праць монографії та публікації з актуальних проблем земельного і колгоспного права: “Право вторичного пользования землями колхозов» (1953); «К вопросу об имущественной ответственности колхозников за причиненный колхозу ущерб» (1956); «Право приусадебного землепользования колхозного двора» (1957); «Новое в оплате труда колхозников» (1963); «Правовое регулирование трудовых отношений колхозников» (1967); «Кооперативно-колхозная собственность» (1970); «Договоры колхозов» (1971); «Предмет и система природно-ресурсового права» (1972); «Понятие права землепользования и его охраны (1978); «Понятие охотничьих угодий и права пользования ими» (1985) та ін. Крім того Вовк Ю. О. є співавтором підручників “Колгоспне право” (1978), “Советское земельное право” (1981).

У складі авторського колективу брав участь у підготовці Коментаря до Примірного статуту колгоспу. У 1980 вченим були підготовлені наукові рекомендації щодо вдосконалення цілої низки норм ЗК УРСР. За участю науковця був розроблений проєкт союзного нормативного акта “Положення про землі транспорту” (1981).

 

Праці вченого

Публікації про життя, наукову та педагогічну діяльність Ю. О. Вовка

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти