Пошук по сайту

Матусовський Григорій Абрамович

   

15.07.1923 — 31.10.2003

відомий український вчений-криміналіст, доктор юридичних наук,

професор, заслужений професор Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Народився 15 липня 1923 р. у м. Харків у сім’ї службовців.

У червні 1941 р. закінчив середню школу № 95 м. Харків. У листопаді 1941 р. Григорій Абрамович був направлений на навчання в Ташкентське радіоучилище, а вже через сім місяців після його закінчення проходив військову службу у складі однієї з радіорот на посаді радиста-розвідника. Влітку 1943 р. під час жорстоких боїв був поранений, отримав інвалідність 2-ї групи, однак продовжив військову службу сержантом роти. До демобілізації брав участь у бойових діях на різних фронтах (Західному, Брянському, Другому Білоруському).

Після закінчення війни вступив до Харківського юридичного інституту (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), який закінчив екстерном у 1948 році. Відразу після отримання диплома Григорій Матусовський пішов працювати в органи прокуратури СРСР, посівши посаду слідчого.

У 1949–50 рр. – завідувач криміналістичної лабораторії Курсів Прокуратури СРСР.

У 1950–68 рр. — заступник директора з навчальної роботи Курсів Прокуратури СРСР. Увесь час Г. А. Матусовський активно займався науково-дослідницькою діяльністю. Був одним із винахідників «дзеркального оптичного мультиплікатора», який зареєстровано як винахід у 1954 р.

Протягом 1968–2003 рр. життя науковця тісно пов’язане з Харківським юридичним інститутом, де він викладав як: асистент, доцент (1972), професор кафедри криміналістики (1983).

Упродовж 1995–2003 рр. завідував сектором вивчення проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю НДІ вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині — НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрП України).

У 1965 р. під керівництвом проф. В. П. Колмакова Григорій Абрамович Матусовський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы осмотра следов на месте происшествия», у 1980 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Криминалистика в системе юридических наук и ее межнаучные связи».

Головні напрями наукових досліджень: наукознавчі проблеми криміналістики, загальні положення криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, впровадження математичних методів та інноваційних технологій у криміналістику. Підготував 9 кандидатів юридичних наук. Опублікував понад 150 наукових і навчально-методичних робіт.

За досягнення і заслуги відзначений багатьма нагородами, преміями, почесними званнями, серед яких: орден «За мужність» ІІІ ступеня, орден «Червоної Зірки», медалі «Захиснику Вітчизни» і «За бойові заслуги», «За взяття Кінісберга» та ін. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства» (2003). Заслужений професор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (2003).

Основні праці: «Криминалистика в системе научных знаний» (1976); «Расследование хищений в промышленности и сельском хозяйстве» (1979); «Методика расследования хищений» (1988); “Экологические преступления: квалификация и методика расследования» (1994); «Юридична характеристика злочинів» (1998); «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів» (1998); «Экономические преступления: криминалистический анализ» (1999), «Проблеми вдосконалення методик розслідування злочинів, що вчиняються у кредитно-фінансовій сфері», «Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми) (2001); «Криміналістика» (2001, 2004); «Питання формування методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (2003) та ін.


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

Публікації про життя, наукову та педагогічнудіяльність вченого

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Наші працівники завжди готові допомогти