Пошук по сайту

Баулін Юрій Васильович

   

 2.09.1953 р.

 Видатний вітчизняний вчений-правознавець,
громадський і державний діяч України,
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України,
професор кафедри кримінального права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук.


Народився 2 вересня 1953 року в селищі Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області.

Трудову діяльність розпочав у 1970 році учнем токаря, старшим інспектором з кадрів механічного цеху Ворошиловградського заводу колінчастих валів.

1975 року закінчив Харківський юридичний інститут, працював асистентом кафедри кримінального права. Проходив строкову військову службу.

У 1976–1988 роках – асистент, аспірант, старший викладач, виконуючий обов’язки доцента, доцент кафедри кримінального права Харківського юридичного інституту. З 1988 року по 1991 рік – докторант цього навчального закладу.

У період з 1991 по 2005 рік – доцент, професор кафедри кримінального права, заступник декана заочного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

З 2005 року по 2008 рік працював виконуючим обов’язки директора, директором Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України у м. Харкові.

У лютому 2008 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 3 червня 2008 року.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 4 листопада 2011 року обраний заступником Голови Конституційного Суду України. 18 березня 2014 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України обраний Головою Конституційного Суду України. 20 березня 2017 року склав повноваження Голови Конституційного Суду України. Припинив повноваження судді Конституційного Суду України 3 червня 2017 року у зв’язку з закінченням строку повноважень.

У 2014–2019 роках Юрій Васильович був членом Ради з питань судової реформи при Президентові України, брав участь у законопроєктній роботі, зокрема – у підготовці проєкту нової редакції закону «Про Конституційний Суд України», низки інших законопроєктів. Участь Ю. В. Бауліна у законопроєктуванні здобула якісно іншого рівня після того, як указом Президента України від 07.08.2019 його було включено до складу Комісії з питань правової реформи при Президентові України. У рамках цієї Комісії Юрій Васильович очолив робочу групу з питань розвитку кримінального права. В цій роботі він не лише вчергове розкрив свої непересічні лідерські й організаторські здібності, а й заклав підвалини переосмислення призначення й ролі кримінального законодавства у правовому регулюванні.

Ю. В. Баулін є активним членом громадянського суспільства, протягом багатьох років докладає активних зусиль для розвитку і зміцнення його інституцій. Так, ще у 1993 році він став одним із батьків‑засновників громадської організації «Харківське юридичне товариство» і з того часу є незмінним його президентом. З часу заснування у 2011 році громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Юрій Васильович став одним з найбільш активних її членів, долучившись до участі у всіх її наукових та інших заходах. З 2017 року він став членом Президії цієї ГО, а в 2019 році – обраний її головою й відтоді очолює її. З 2013 року Юрій Васильович є членом Міжнародної асоціації кримінального права (Association internationale de droit penal), спершу – в складі ГО «ВАКП» як колектиного члена, згодом – як індивідуальний член. Від 2019 року він очолює українську національну групу в цій поважній і авторитетній міжнародній громадській організації. Окрім того, Юрій Васильович є також членом громадських організацій «Асоціація суддів Конституційного Суду України», «Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого».

У 2006 році Юрій Васильович був обраний дійним членом (академіком) Національної академії правових наук України. Від березня 2019 року він є академіком‑секретарем відділення кримінально правових наук в НАПрН України, входить до складу Президії Академії.

Автор понад 250 наукових праць з проблем кримінального та конституційного права. Брав участь у підготовці проектів Бюджетного, Податкового та Кримінального кодексів України. В 1992 році він був включений до робочої групи Кабінету Міністрів України з роз робки проєкту нового Кримінального кодексу України. Разом з М. І. Бажановим він фактично відповідав за підготовку змісту й редагування За гальної частини проєкту КК, доклавши до цієї роботи (яка, до речі, тривала 9 років) чимало зусиль. Наполеглива робота творчого наукового колективу на чолі з В. Я. Тацієм, В. В. Сташисом, М. І. Бажановим увінчалася тим, що саме проєкт, розроблений робочою групою Кабінету Міністрів України, був прийнятий 5 квітня 2001 р. в якості нині чинного КК України.

Серед наукових праць:

«Право граждан на задержание преступника» (1986), «Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами» (у співавторстві, 1988), «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» (1991), «Согласие “потерпевшего” как обстоятельство, исключающее преступность деяния» (2007), «Кримінальне право України: Загальна частина» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007, 2010), «Кримінальне право України: Особлива частина» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007, 2010), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (2003, 2004, 2006), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (у співавторстві, 2008), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавторстві, 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы, в 5 т.» (у співавторстві, 2011), «Правова система України: історія, стан та перспективи» Т. 5 (2012), «Великий енциклопедичний словник» (у співавторстві, 2012). Тричі, у 2001, 2002 та 2011 роках, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер ордену «За заслуги» 3-го ступеня.

Баулін Ю. В. є членом редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», наукової ради журналу «Право України», науковим редактором журналу «Вісник Асоціації кримінального права», членом редакційних колегій наукових видань «Щорічник українського права», «Юрист України», «Публічне право», «Вісник кримінального судочинства», «Судова практика», «Вісник Південно‑регіонального центру НАПрН України», «Митна безпека. Серія «Право». Член спеціалізованої вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Заступник голови Редакційної ради «Вісника Конституційного Суду України», член науково-редакційних рад низки видань.

Батьківщина гідно оцінили заслуги Ю. В. Бауліна: Указом Президента України від 19.11.2003 за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку висококваліфікованих юристів, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність його було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; Указом Президента України від 20.11.2006 йому в числі інших співавторів була присуджена Державна премії України в галузі науки і техніки 2006 року (за підручники «Кримінальне право України: Загальна частина» і «Кримінальне право України: Особлива частина»); Указом Президента України від 23.06.2009 за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина йому присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; Указом Президента України від 08.10.2021 за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня. Крім того, Ю. В. Баулін має низку відомчих і громадських нагород.

Серед них, передусім, слід відзначити професійну премію імені Ярослава Мудрого, що спільно присуджується Національною академією правових наук України і Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Юрій Васильович є чотирикратним її лавреатом (2001, 2002, 2011 та 2016 роки) у різних номінаціях. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за довголітню плідну і віддану працю нагородив Юрія Васильовича своїми найвищими відзнаками: почесним знаком (орденом) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ, ІІ і І ступенів, а 26 січня 2023 року одностайним рішенням вченої ради йому було присвоєне почесне звання «Заслуженого професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Він також неодноразово заохочувався подяками, грамотами, преміями як від адміністрації Університету, так і від його профспілкового комітету та окремих структурних підрозділів. Крім того, Ю. В. Баулін нагороджений медаллю «10 років МВС України» (2001), пам’ятним знаком «За сприяння державній охороні України» (2015), медаллю Президента Республіки Казахстан (2015), ювілейним пам’ятним знаком «95 років Національній академії внутрішніх справ» (2016), ювілейною почесною грамотою Президії Національної Академії наук України (2017), Почесною грамотою ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (2018), подякою Асоціації платників податків України (2020), подякою студентського самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020), низкою інших відомчих, університетських, а також і релігійних нагород. Він є Почесним професором Міжнародного Соломонова університету (2003).

Під час нинішньої російсько‑української війни Юрій Васильович як відданий громадянин своєї держави і патріот Вітчизни бере активну участь у підтримці волонтерського руху, докладає значних зусиль для допомоги нашим захисникам. За цю свою діяльність він отримав відзнаку «Волонтер України» (2022), нагороджений пам’ятною медаллю Асоціації захисту прав людини в Україн «За патріотизм до України» (2023), а також отримав подяки від командира в/ч А‑0336, керівництва Харківського прикордонного загону та керівництва спеціального підрозділу «KRAKEN» за активну волонтерську діяльність та вагомий внесок у спільну перемогу (2022–2023).

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії : 

• Заслужений діяч науки і техніки України (2009) 
• лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006) 
• Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2003) 
• пам’ятний знак «За сприяння державній охороні України» (2015) 
• медаль Президента Республіки Казахстан (2015) 
• лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002, 2011, 2016) 
• Почесний професор Міжнародного Соломонова університету (2003) 
• ювілейний пам’ятний знак «95 років Національній академії внутрішніх справ» (2016) 
• ювілейна почесна грамота Президії Національної Академії наук України (2017) 
• Почесна грамота ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (2018) 
• подяка Асоціації платників податків України (2020) 
• подяка студентського самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020) 
• відзнака «Волонтер України» (2022) 
• пам’ятна медаль Асоціації захисту прав людини в Україн «За патріотизм до України» (2023)

Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

Публікації про життя, наукову та педагогічну діяльність Ю. В. Бауліна

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти