Пошук по сайту

Бібліометрика науки Університету

• Профіль Університету в Scopus та Web of Science

• Профілі вчених Університету в Google Scholar

• Ідентифікатор  організації  ROR: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Yaroslav Mudryi National Law University . 

Позначення приналежності автора до установи: ROR 05grw1m33 . 

Детальніше про ідентифікатор ROR:

https://ror.readme.io/docs/get-in-touch  ;

https://ror.org/registry/#curation-advisory-board  ;

https://ror.org/blog/2023-09-07-open-funder-registry-transition-ror-cross-post/  ;

https://ror.org/blog/2023-10-12-ror-funder-registry-overlap/

• Публікаційна активність авторів Університету за кількістю публікаций в Scopus та Web of Science

• Кількісні показники цитованості публікацій НЮУ імені Ярослава Мудрого у Scopus та Web of Science 

• Автори Університету, які мають публікації у Scopus та Web of Science

• Наукові праці вчених Університету в Scopus та Web of Science (2017 рік) (2018 рік) (2019 рік) (2020 рік) (2021 рік) (2022 рік)

• НЮУ імені Ярослава Мудрого на відкритих наукометричних ресурсах 

• Міжнародні рекомендації «TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles»

• Бібліометрика української науки 

Ukrainian National H-index Ranking 

Ukrainian National H-index Ranking – незалежний міжнародний рейтинг, що направлений на оцінку наукової продуктивності вчених, дослідницьких груп та організацій в різних країнах на основі консолідованого показника індексу Гірша.
 
Рейтинг враховує сумарний показник індексу Гірша наукових установ України з урахуванням відомостей наукометричних баз даних та платформ Scopus, Web of Science та Google Scholar. На основі цих даних формується індикатор National H-index Ranking та відповідна ранжована позиція в рейтингу (Position).   
 
• Новий міжнародний рейтинг університетів та науковців "World Scientists Rankings (Sort by last 6 years H Index) 2023". Представлення НЮУ імені Ярослава Mудрого                                                                                                                                       
AD Scientific Index аналізує академічні дослідження з 218 країн, 22391 університетів / установ і 1352732 вчених за допомогою індексу H, індексу i10 і критеріїв підрахунку цитувань, щоб представити результати, які будуть використовуватися для оцінки продуктивності та ефективності окремих осіб і установ.
 
 
 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Наші працівники завжди готові допомогти