Пошук по сайту

Академічна доброчесність

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2020-2022 рр. відібрано 60 університетів.

Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на підтримку українських ЗВО задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти. Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» розпочався 1 вересня 2020 року та триватиме до 30 липня 2022 року.

Одним із ключових завдань Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чи їх відповідників у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО.


Слайд-презентація "Академічна доброчесність у вищій школі України"

Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (в рамках проекту «Європейське право прав людини для університетів України та Молдови» Програми Еразмус+ за фінансової підтримки ЄС).

• Інформаційний бюлетень "Академічна доброчесність"

2019/№ 1 : Як мені писати без академічного плагіату?

2019/№ 2 : Плагіат = порушення авторських прав?

2019/№ 3 : Як вижити без самоплагіату?

2019/№ 4 : Скільки відсотків можна?

2019/№ 5 : Студентський плагіат. Ч. 1: Хто винен?

2010/№ 6 : Студентський плагіат. Ч. 2: Що робити?

2020/№ 7 : Як підвищити якість оцінювання?

2020/№ 8 : Як підтримати чесність дистанційного навчання?

2020/№ 9 : Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

2020/№ 10 : Як формулювати результати навчання?

2020/№ 11 : Як підготувати якісний силабус?

2021/№ 12 : Як посилити політику доброчесності зво?

2021/№ 13 : Як протидіяти неправдивому авторству?

2021/№ 14 : Як запобігати аутсорсингу завдань?

2021/№ 15 : Як реагувати на порушення доброчесності?

2021/№ 16 : Якими бувають фальсифікації та фабрикації?

2021/№ 17 : Що сприяє недоброчесності?

2021/№ 18 : Як рецензувати дипломну роботу?

2022/№ 19 : Чому слід зважати на конфлікти інтересів?

2022/№ 20 : Які корупційні ризики можуть мати місце у ЗВО?

2022/№ 21 : Що нам слід змінити?

2022/№ 22 : Як відновити викладання?

2022/№ 23 : В якій формі провести семестровий екзамен?

2022/№ 24 : Як підготувати тестове завдання?

2022/№ 25 : Як уберегтися від лабетів фабрик наукових публікацій?

2022/№ 26 : Що в сфері академічної доброчесності пропонує робити Рада Європи?

2022/№ 27 : Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно?

2022/№ 28 : Анонімно чи відкрито? Як рецензувати наукові статті?  

2022/№ 29 : Якої думки Рада Європи про етичні стандарти у педагогічній професії?

Всі випуски

Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії : аналітичний звіт

Рускуліс Л. Академічна доброчесність: навч.-метод. посіб. - Миколаїв: Іліон, 2022.- 86 с.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти