Пошук по сайту

Гончаренко Г. А. Управління сектором безпеки України: проблеми теорії та практики

Гончаренко Г. А. Управління сектором безпеки України: проблеми теорії та практики : монографія / Г. А. Гончаренко. - Харків : Право, 2020. - 344 с.

У монографії теоретично узагальнено і сформовано систему сучасних доктринальних знань щодо адміністративно-правового регулювання управління сектором безпеки України, обґрунтовано пропозиції з удосконалення законодавства з урахуванням європейського й інших зарубіжних країн досвіду. На підставі досягнень юридичної науки, аналізу вітчизняного законодавства формулюються авторські дефініції
окремих категорій, які застосовуються при регламентації управління сектором безпеки держави, визначаються особливості його теоретико-методологічних засад. Розкрито проблеми функціонування й розвитку системи суб'єктів управління сектором безпеки України, які відображають сучасні євроінтеграційні процеси в державі. Деталізовано сучасний стан регламентації контролю над сектором безпеки країни й окреслено шляхи його вдосконалення. Проаналізовано основні проблеми кадрового забезпечення сектору безпеки України, виокремлено напрями модернізації системи їх підготовки.


Для наукових і практичних працівників, аспірантів, студентів юридичних факультетів і закладів вищої освіти.

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти