Пошук по сайту

Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку

Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : монографія : у 2 ч. / А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, Д. С. Бойчук та ін.; за наук. ред. А. П. Гетьмана, І. В. Яковюка. - Ч. 1: Від Давнього Риму до Другої світової війни.- Харків : Право, 2020. - 180 с.

Процес становлення та розвитку архітектури європейської безпеки впродовж століть вражаюче еволюціонував від написання літературних трактатів до проведення політичних консультацій, визначення цілей, а згодом і вироблення спільних позицій та домовленостей з проблем забезпечення регіональної безпеки як умови гарантування національної безпеки європейських держав.

У монографії досліджено політико-правові аспекти процесу становлення й розвитку ідеї об'єднання Європи від давніх часів до сучасності. Авторами визначено й охарактеризовано основні етапи еволюції ідей про об'єднану Європу і забезпечення миру та безпеки в ній (1917-1945): періоди раннього Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, пан'європеїзму; проаналізовано і систематизовано політичні та правові концепції військово-політичної інтеграції європейських держав. 

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти