Пошук по сайту

Туляков В. О. Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі

Туляков В. О. Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі : навч. посіб. / В. О. Туляков, Ф. Ш. Іскендеров, А. С. Хильченко. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. - 116 с.

Навчальний посібник «Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі» виданий в рамках фундаментального наукового проекту «Євроінтеграційна кримінальна політика України» № 0118U003677 з метою напрацювання методичних матеріалів та навчальних посібників за програмою ERASMUS + КА 1 «Модернізація магістерських програм для май-бутніх судців, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP». Відповідні наукові розвідки у галузі розуміння порівняльно-правових характеристик кримінально-правового впливу, індивідуалізації пока-рання та розвідок сучасної пеналізаційної практики було розроблено з акцентом на відповідну практику Європейського суду з прав людини.

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти