Пошук по сайту

Praeteritis futura evocat. Політичний оксюморон

Гула Р.В., Передерій I.Г., Панфілов О.Ю., Кудрявцева Н.А. Praeteritis futura evocat. Політичний оксюморон Консервативної революції 1920-1930-их рр. : монографія. - Київ : Каравела, 2021. - 272 с.

У монографії на основі синтезу різних методологічних підходів досліджено феномен Консервативної революції та її вплив на суспільно-політичні процеси в Італії, Німеччині, СРСР протягом першої третини XX ст. Розкрито світоглядні підвалини консерватизму та Консервативної революції, визначено базові концепти, спільні родові ознаки й відмінності фашизму та нацизму в рамках парадигми Консервативної революції, доведено, що невід'ємним складником останньої була й ідеологічна доктрина сталінського режиму 1930-их рр.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблематикою історіософського аналізу сучасного суспільства.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти