Пошук по сайту

Сімейне право

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"  : (відповідно до вимог ESTC) / уклад. Балюк В.М. [та ін.] . - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 41 с.

Читати

 

Красицька Л.В. Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. – Х.: Ксилон, 2007.

Читати

Сімейне право України : Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004;

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти